Tiếng Việt English search

Hotline: 0909.411.885
Email: Cs@caresolutions.com.vn

Công ty CP TMDV TSP

Công ty CP TMDV TSP

Công ty CP TMDV TSP

Công ty CP TMDV TSP

Công ty CP TMDV TSP
Công ty CP TMDV TSP

DỊCH VỤ AN NINH, BẢO VỆ

Bảo Vệ Yếu Nhân (VIP)

Bảo Vệ Yếu Nhân (VIP)

Bảo vệ yếu nhân là công việc bảo vệ an toàn cho các nguyên thủ quốc gia, người nổi tiếng, các doanh nhân trong và ngoài...
Bảo Vệ Sự Kiện

Bảo Vệ Sự Kiện

Nhân viên bảo vệ là một trong những nhân tố quan trọng trong công tác tổ chức, đảm bảo an ninh – an toàn cho khu vực tổ...
Bảo Vệ Vận Chuyển

Bảo Vệ Vận Chuyển

Bảo vệ vận chuyển là hình thức áp tải theo các phương tiện giao thông để đảm bảo an toàn – an ninh cho đối tượng...
Bảo Vệ Mục Tiêu Cố Định

Bảo Vệ Mục Tiêu Cố Định

Bảo vệ mục tiêu cố định là bảo vệ tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Khách hàng, duy trì và đảm bảo an ninh...
Call
zalo Zalo
facebook Facebook
facebook Facebook