Tiếng Việt English search

Hotline: 0909.411.885
Email: cs@taisei-bm.com.vn

Công ty TNHH TMDV TSP

Công ty TNHH TMDV TSP

Công ty TNHH TMDV TSP

Công ty TNHH TMDV TSP

Công ty TNHH TMDV TSP
Công ty TNHH TMDV TSP
Hình ảnh hội đồng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ông)  NORIHIRO KATO

(Ông) NORIHIRO KATO


Chủ tịch

Đọc thêm
(Ông) ISAO SASAKI

(Ông) ISAO SASAKI


Thành viên HĐQT

Đọc thêm
(Ông) YASUHIRO ITO

(Ông) YASUHIRO ITO


Thành viên HĐQT

Đọc thêm
(Bà) TRẦN THỊ BÍCH THẢO

(Bà) TRẦN THỊ BÍCH THẢO


Phó Chủ tịch

Đọc thêm
(Ông) CHIKARA KATO

(Ông) CHIKARA KATO


Thành viên HĐQT

Đọc thêm
Call
zalo Zalo
facebook Facebook
facebook Facebook