Bảo Vệ Yếu Nhân (VIP)
Bảo Vệ Yếu Nhân (VIP)

Bảo vệ yếu nhân là công việc bảo vệ an toàn cho các nguyên thủ quốc gia, người nổi tiếng, các doanh nhân trong và ngoài...

Xem thêm
Bảo Vệ Sự Kiện
Bảo Vệ Sự Kiện

Nhân viên bảo vệ là một trong những nhân tố quan trọng trong công tác tổ chức, đảm bảo an ninh – an toàn cho khu vực tổ chức sự kiện, tiệc ngoài trời và các sự kiện quan trọng khác.

Xem thêm
Bảo Vệ Vận Chuyển
Bảo Vệ Vận Chuyển

Bảo vệ vận chuyển là hình thức áp tải theo các phương tiện giao thông để đảm bảo an toàn – an ninh cho đối tượng cần được bảo vệ trong suốt quá trình vận chuyển như hàng hóa, tiền bạc, đá quý, các tác phẩm nghệ...

Xem thêm
Bảo Vệ Mục Tiêu Cố Định
Bảo Vệ Mục Tiêu Cố Định

Bảo vệ mục tiêu cố định là bảo vệ tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Khách hàng, duy trì và đảm bảo an ninh trật tự trong phạm vi nhất định như tòa nhà, văn phòng, nhà máy, khu căn hộ cao cấp, hệ thống trư...

Xem thêm